hero

Działka inwestycyjna
Kilińskiego - Dąbrowskiego

Opis

32.349 m²

Infomracje

Łódź Śródmieście Kilińskiego - Dąbrowskiego

Na działce jest remontowany aktualnie murowany budynek biurowy, narożny, 2 kondygnacje, 593 metry kwadratowe powierzchni, sieciowe instalacje wod-kan i elektryczna.

Jest również dawny budynek socjalny wzdłuż ul. Kilińskiego, również 2 kondygnacje, generalnie w złym stanie – do rozbiórki. Nieruchomość wpisana do gminnej ewidencji zabytków, ale nie do rejestru zabytków.